66125268 (021)
info@highno.com
خلاصه:

فناوری خنک کننده با استفاده از نانوذرات بکار رفته در الیاف، سبب جذب و انتقال سریعتر رطوبت به محیط پیرامون منسوج می‌شود.

فناوری خنک کننده

لباس‌های هوشمندی که خصوصیاتشان براساس محیط پیرامون قابل تغییر باشد، از جمله کاربردهای جذاب فناوری نانو در بخش پوشاک به شمار می‌رود. به این منظور می‌توان از مواد حافظه‌دار و تغییر فاز دهنده استفاده کرد. مواد تغییر فاز دهنده درون پوشاک با افزایش دمای محیط یا افزایش دمای بدن، گرمای ایجادشده را جذب کرده و از حالت جامد به حالت مایع تغییر فاز می‌دهد که این امر سبب خنک‌شوندگی فرد پوشنده پوشاک می‌شود.
 

خدمات مرتبط