66125268 (021)
info@highno.com
خلاصه:

از نانو مواد می‌توان برای اصلاح سطح آبدوست منسوجات و پوشاک استفاده کرد که این امر سبب جذب و انتشار سریع رطوبت بدن را فراهم می‌کند. این منسوجات به طور گسترده‌ای در استفاده های بهداشتی مانند حوله و دستمال تنظیف استفاده می شود و می توانند مایعات و آب را با سرعت جذب کرده و در خود نگه دارند.

فناوری سوپر جاذب

از نانو مواد میتوان برای اصلاح سطح آبدوست منسوجات و پوشاک استفاده کرد که این امر سبب بهبود رنگ پذیری پارچه میشود. استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم که با روش رسوب‌نشانی لایه لایه روی سطح منسوج قرار داده شده است، برای افزایش جذب آب منسوج پیشنهاد شده است. خاصیت موئینگی ایجادشده، جذب و انتشار سریع رطوبت بدن را فراهم کرده و خشک شدن سریع منسوج سبب خنکشدن و راحتی فرد استفاده کننده از این لباس میشود.
منسوجات سوپر جاذب ، شبکه های هیدروفیلی هستند که می توانند مقدار زیادی آب و یا محلول های آبی را جذب و نگهداری کنند. این منسوجات به طور گسترده‌ای در استفاده های بهداشتی مانند حوله و دستمال تنظیف استفاده می شود و می توانند مایعات و آب را با سرعت جذب کرده و در خود نگه دارند.

مجموعه هاینو از این فناوری برای تولید حوله‌هایی با جذب بالای آب استفاده کرده است.

خدمات مرتبط