66125268 (021)
info@highno.com
خلاصه:

با توجه به هدف هاینو که تولید و عرضه محصولاتی با کیفیت و با فناوری برتر به منظور ارتقا کیفیت زندگی مردم و افزایش سلامتی جامعه است، این مجموعه بر آن است تا مطابق با نیازهای جامعه محصولات آتی خود را ارائه دهد.

با توجه به هدف هاینو که تولید و عرضه محصولاتی با کیفیت و با فناوری برتر به منظور ارتقا کیفیت زندگی مردم و افزایش سلامتی جامعه است، این مجموعه بر آن است تا مطابق با نیازهای جامعه محصولات آتی خود را ارائه دهد.
در راستای این هدف در مرحله اول، تلاش هاینو بر گسترش محصولات بر مبنای تکنولوژی های حاضر و مطابق با نیاز جامعه و صنعت و در مرحله دوم استفاده از تکنولوژی های جدید برای ارائه محصولات جدید است.
 

خدمات مرتبط