66125268 (021)
info@highno.com

فناوری خود تمیزشوندگیnano-for-introمنسوجات خود تمیز شونده (self-cleaning) از گروه منسوجات پیشرفته‌ای هستند که در سال‌های اخیر مورد توجه محققان و تولید‌کنندگان قرار گرفته‌اند. ایده اصلی تولید این منسوجات از طبیعت الهام گرفته شده است. اصول کار این لباس‌ها از برگ گیاه نیلوفر آبی الهام گرفته شده است که همواره تمیز است. این فرایند برای پوشاک کودکان، لباس ورزشی و یونیفورم‌ها ایده آل است. دو روش برای ایجاد خاصیت خودتمیزشوندگی در منسوجات مورداستفاده قرار می‌گیرد: در رویکرد اول منسوج با خاصیت خود تمیز شوندگی یک سطح ابر آب گریز است. در رویکرد دوم از نانوذراتی نظیر دی-اکسید تیتانیوم به صورت یک پوشش نانومتری بر روی منسوجات استفاده می شود، که این نانوذرات در حضور آب، اکسیژن و پرتو نور خورشید، سبب تجزیه لکه‌های ایجاد شده بر منسوج می‌شوند. ایده ایجاد چنین محصولی از ساختار طبیعی برگ نیلوفر آبی الهام گرفته شد و پس از آن سطوح متنوعی با فلس‌های نانومقیاس توسط بشر ساخته شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. برگ گیاه نیلوفر آبی با وجود قرار گرفتن در مرداب به دلیل برآمدگی‌های میکرومتری سطحی هیچگاه کثیف نمی‌شود. از طرفی واکس موجود روی برگ‌های این گیاه به ایجاد این خاصیت کمک می‌کند. در منسوجات خودتمیزشونده، ایجاد ناهمواری‌های نانو و میکرومتری با استفاده از یک پوشش آب گریز، سبب می‌شود آلودگی‌های سطح منسوج به راحتی در حضور آب از روی منسوج آب گریز لیز خورده و جدا شود و به این ترتیب سطح منسوج تمیز باقی بماند.