66125268 (021)
info@highno.com

فناوری ضد آب و لکnano-for-introفناوری ضد آب و لک کردن منسوجات از دیرباز با روش‌های صنعتی معمول بر روی کالاهای نساجی انجام شده است. با بکارگیری فناوری نانو و با توجه به اینکه این فناوری توانایی کنترل در ابعاد مولکولی و بهره‌ برداری از خواص مواد در این اندازه را دارد اثر بخشی آن بسیار بهبود یافته است.

با این فناوری قطرات مایع و روغن امکان نفوذ و پخش شدن در سطح پارچه را ندارند و همزمان خاصیت تنفس پذیری و عبور مواد بدون تغییر باقی می‌ماند.